Skip navigation

Ny praksis for afskrivninger ved stormflod og oversvømmelse

24. februar 2014

Stormrådet har besluttet at ændre sin afskrivningspraksis i forbindelse med opgørelse af bygningsskader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådet har besluttet at ændre sin afskrivningspraksis i forbindelse med opgørelse af bygningsskader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådets beslutning betyder, at der i væsentlig mindre omfang vil ske afskrivning for slid og ælde i forbindelse med opgørelse af skader. Praksis vil i komme til at flugte med forsikringsselskabernes praksis ved brand- og vandskader. Opgørelse af bygningsskader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer sker fortsat efter genanskaffelsesprincippet.

Det vurderes, at der vil blive tale om en gennemsnitlig forhøjelse af erstatningerne ved stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer på ca. 30 %.

Ændringen af praksis gælder med tilbagevirkende kraft fra og med stormfloden i december 2013.

Stormrådets beslutning kommer i kølvandet af, at erhvervs- og vækstministeren sammen med anmodning om ændring af Stormrådets praksis har tilkendegivet at ville tilvejebringe den nødvendige finansiering til ændring af ordningen.

Det vurderes, at en gennemgang af de verserende sager fra december 2013 med henblik på justering af erstatningens størrelse vil betyde visse forsinkelser i forsikringsselskabernes sagsbehandling af de verserende stormflodssager.

Praksis vedrørende privat løsøre og erhvervsbygninger og -løsøre fastholdes som hidtil, da stormflodsordningens og forsikringsselskabernes praksis på det nærmeste er identiske på dette område.

Stormrådets hidtidige praksis baserer sig på den nye stormflodsordnings forarbejder og har været i fuld overensstemmelse hermed, idet de overordnede principper for opgørelse af forsikringsskader har været fulgt. En kortlægning foretaget af Stormrådet og Forsikring & Pension har vist, at der er forskel på den praksis for afskrivninger, der gælder i forsikringsselskaberne, og Stormrådets praksis.

Stormrådets formand, Karen Westerbye-Juhl, siger:

”I lyset af ministerens udmelding kan vi nu ændre vores praksis, så den i højere grad ligner den, man kender fra forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaberne må nu gennemgå og vurdere, om der skal foretages ændringer i erstatninger til de skadelidte fra stormfloden i december.”

FAKTA: Den ny afskrivningspraksis

Stormrådets nye vejledende afskrivningstabeller.

FAKTA: Hvordan får du den rigtige erstatning?

Som skadelidt skal du ikke foretage dig noget i anledning af, at afskrivningstabellerne er blevet ændret. Du vil blive kontaktet af dit forsikringsselskab med anmodning om godkendelse af din nye erstatningsopgørelse.

Har du spørgsmål i forhold til erstatningsopgørelsen, skal du kontakte dit forsikringsselskab, som i forvejen behandler din stormflodssag.
Sidst opdateret: 24. februar 2014
Badebro i uvejr