Skip navigation

Oversvømmelser i juledagene

28. december 2015

En stor del af det sydlige Danmark er ramt af vedvarende regn med efterfølgende oversvømmelser. Stormrådet følger situationen nøje.

I løbet af 1. og 2. juledag er mange steder i Danmark ramt af vedvarende regn i så stor mængder, at der flere steder er konstateret oversvømmelser. Beredskabet i mange kommuner har pumpet meget vand væk fra områder og ejendomme i meget store mængder.

Oversvømmelser medfører typisk skader i større eller mindre omfang. I de situationer, hvor oversvømmelsen stammer fra en ekstremt høj vandstand i et vandløb eller en sø, kan der være tale om skader, som kan dækkes af Stormrådet. 

I tilfælde af, at du er ramt af oversvømmelse, skal du anmelde skaderne til dit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet vil ofte dække din skade, hvis oversvømmelsen er sket direkte på grund af regnvejret. Hvis oversvømmelsen derimod skyldes, at et vandløb eller en sø er gået over sine bredder, sender selskabet din anmeldelse videre til Stormrådet, som tager stilling til, om du kan få erstatning fra oversvømmelsesordningen.

Læs mere om, hvordan du får erstatning fra oversvømmelsesordningen her.

Sidst opdateret: 28. december 2015
Badebro i uvejr