Skip navigation

Revurdering af nedbørshændelsen den 4.-5. december 2015

05. januar 2016 - Sidst opdateret: 05. januar 2016

Det er Naturstyrelsens vurdering, at oversvømmelsesskaderne efter hændelsen i Holstebro den 4.-5. december 2015 kan være omfattet af oversvømmelsesordningen.

Umiddelbar vurdering

Naturstyrelsen udfærdigede den 10. december 2015 en umiddelbar vurdering af hændelsen i Holstebro den 4.-5. december 2015. Vurderingen blev lavet ud fra data fra Naturstyrelsens vandstandsmålere, nedbørsdata fra DMI og udtalelser fra Holstebro Kommune. På baggrund af disse data blev det vurderet, at hændelsen ikke kunne forventes, at optræde hvert 20. år eller sjældnere, hvorfor oversvømmelsen som udgangspunkt ikke var omfattet af oversvømmelsesordningen.

Naturstyrelsen er efterfølgende blevet bekendt med data fra en kommunal vandstandsmåler, der er placeret tættere på Holstebro midtby, hvor oversvømmelserne fra Storeåen fandt sted. På baggrund af disse data vurderes det, at der kan være tale om en hændelse, der er omfattet af oversvømmelsesordningen. Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Naturstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Dækning vurderes individuelt.

Er du ramt af oversvømmelse, opfordrer Stormrådet dig til at tage kontakt til dit forsikringsselskab, med henblik på af få din sag anmeldt til Stormrådet.

Stormrådet vurderer individuelt i alle sager, om oversvømmelsen er omfattet af oversvømmelsesordningen. Dette vil kræve at vandet kommer fra sø eller vandløb, og at stigningen i vandstanden fra søen/vandløbet overstiger en 20 års hændelse.

Læs mere
Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade

Badebro i uvejr