Skip navigation

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende stormfloden 2013

06. januar 2015

Oplevelserne af stormfloden december 2013 er kortlagt i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion

I forbindelse med de politiske forhandlinger om ændring af stormflodsordningen blev der i marts 2013 indgået en politisk aftale om nedsættelse af et udvalg til evaluering af stormflodsordningen. Til brug for udvalgets arbejde er der blandt de skadelidte og de involverede forsikringsselskaber foretaget en spørgeskemaundersøgelse vedrørende oplevelserne af stormfloden 2013.

Undersøgelsen er foretaget af Epinion. Du kan læse rapporten fra undersøgelsen her.

Hvis du har spørgsmål til rapporten, kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Sidst opdateret: 06. januar 2015
Badebro i uvejr