Skip navigation

Status på stormflodssager - april 2015

04. juli 2014

97,5 % af alle sager fra stormfloden i 2013 er afgjort af forsikringsselskaberne

Pr. 22. april 2015 har forsikringsselskaberne truffet endelig afgørelse i 97,5 % af sagerne vedrørende stormfloden i december 2013. Det betyder, at de skadelidte i disse sager har fået endelig besked om størrelsen på deres erstatning. Der er ifølge forsikringsselskabernes indberetninger i Stormbasen, som er grundlaget for Stormrådets statistik, ca. 2,5 % af sagerne, hvor sagsbehandlingen endnu ikke er afsluttet. 

En del af disse sager er afgjort, og afventer alene indberetning af variable udgifter til fx elforbrug og genhusning. Stormrådets sekretariat vurderer, at der i under halvdelen af disse sager, altså i ca. 1 % af alle anmeldte skader, endnu ikke er truffet en afgørelse vedrørende størrelsen af erstatningen.

Det kan endvidere oplyses, at alle ikke-afsluttede sager er under behandling, og at størstedelen af disse er langt fremme i processen.

Man kan som skadelidt kan klage til Stormrådet over afgørelsen om erstatning, hvis man ikke er tilfreds med denne.

Spørgsmål til denne artikel kan rettes til Stormrådets sekretariat

Sidst opdateret: 04. maj 2015
Badebro i uvejr