Skip navigation

Stormrådet: Mulighed for at søge erstatning efter stormflod i december

14. december 2011 - Sidst opdateret: 14. december 2011

Stormrådet har på sit møde den 14. december 2011 afgjort, at der var tale om stormflod i det nordlige Sjælland og i området omkring Limfjorden, da vandstanden i de danske farvande steg i perioden 9. – 11. december 2011.

Stormrådets afgørelse giver mulighed for, at virksomheder og private kan søge erstatning under stormflodsordningen for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand. Stormflodsskader dækkes ikke af forsikringsselskaberne.

Muligheden for at søge erstatning omhandler følgende geografiske områder:

Jylland

  • Hele Limfjordskysten inklusive alle øer

Sjælland

  • Sjællands nordkyst, fra Kalundborg Havn til Københavns Nordhavn inklusive Roskilde Fjord og Isefjorden.

kort

På kortet vises med rødt de områder, hvor Stormrådet har erklæret stormflod.

Stormrådets beslutning bygger på vandstandsmålinger fra bl.a. DMI og udta-lelse fra Kystdirektoratet om højvandssituationen d. 9.- 11. december 2011.

Private eller virksomheder, som ønsker at anmelde en skade, skal anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor de har deres brandforsikring. Anmeldelsen skal ske senest den 14. februar 2012.

Anmeldelsen skal ske på et særligt anmeldelsesskema, som kan hentes her på Stormrådets hjemmeside eller rekvireres hos ens forsikringsselskab. Når skaden er anmeldt, sender forsikringsselskabet skadeanmeldelsen til Stormrådet. Stormrådet får takseret skaden og træffer afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelse om erstatning beror på en konkret vurdering af de enkelte skader.

Selv om man eventuelt allerede skulle være ramt af stormfloden i november 2011, skal man alligevel indsende en ny skadesanmeldelse vedrørende den nye stormflod.

Læs mere om stormflodsordningen under "Stormflod

Yderligere oplysninger om denne pressemeddelelse kan fås ved henvendelse til Stormrådets sekretariat, telefon 41 91 91 91. 

Fakta om stormfloden

Eksempler på ekstrem høj vandstand i weekenden 9.-11. december

  • Thyborøn: 191 cm over normalen = 100 års hændelse
  • Lemvig: 182 cm over normalen = 90 års hændelse
  • Sjællands Odde: 132 cm over normalen = 22 års hændelse

Læs mere om Stormrådet under "Om Stormrådet".

Badebro i uvejr