Skip navigation

Stormrådet: Mulighed for at søge erstatning efter stormflod i november

01. december 2011 - Sidst opdateret: 01. december 2011

Stormrådet har på sit møde den 1. december 2011 afgjort, at der var tale om stormflod i det nordøstlige Sjælland og i visse områder omkring Limfjorden, da vandstanden i de danske farvande steg i perioden 25. – 28. november

Stormrådet har på sit møde den 1. december 2011 afgjort, at der var tale om stormflod i det nordøstlige Sjælland og i visse områder omkring Limfjorden, da vandstanden i de danske farvande steg i perioden 25. – 28. november 2011.

Stormrådets afgørelse giver mulighed for, at virksomheder og private kan søge erstatning under stormflodsordningen for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand. Stormflodsskader dækkes ikke af forsikringsselskaberne.

Muligheden for at søge erstatning omhandler følgende geografiske områder:

Jylland

  • Den vestlige del af Limfjorden fra Oddesundbroen mod vest til Aggersundbroen mod øst.

Sjælland

  • Sjællands nordkyst samt Øresundskysten fra Sjællands Odde mod vest inklusive fjordene, Amager og Saltholm til Avedøre Holme ved København mod sydøst.

 

Stormflod 25.-28. nov. 2011 

25.-28. november er der erklæret stormflod langs de med rødt markerede kyster.

Stormrådets beslutning bygger på vandstandsmålinger fra bl.a. DMI og udtalelse fra Kystdirektoratet om højvandssituationen d. 25.-28. november 2011.

Private eller virksomheder, som ønsker at anmelde en skade, skal anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor de har deres brandforsikring. Anmeldelsen skal ske senest den 1. februar 2012.

Anmeldelsen skal ske på et særligt anmeldelsesskema, som kan hentes her på Stormrådets hjemmeside eller rekvireres hos ens forsikringsselskab. Når skaden er anmeldt, sender forsikringsselskabet skadeanmeldelsen til Stormrådet. Stormrådet får takseret skaden og træffer afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelse om erstatning beror på en konkret vurdering af de enkelte skader.

Læs mere om stormflodsordningen under "Stormflod

Yderligere oplysninger om denne pressemeddelelse kan fås ved henvendelse til Stormrådets sekretariat, telefon 41 91 91 91. 

Fakta om stormfloden

Eksempler på ekstrem høj vandstand i weekenden 27.-28. november:

  • København: 140 cm over normalen = 38 års hændelse
  • Løgstør: 187 cm over normalen = 70 års hændelse
  • Hornbæk: 166 cm over normalen = 120 års hændelse

Læs mere om Stormrådet under "Om Stormrådet".

Badebro i uvejr