Skip navigation

Der var stormflod i december

10. december 2013

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i store dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et ekstremt niveau i forbindelse med stormen den 5.-6. december 2013.

Stormrådets afgørelse betyder, at de skaderamte har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand.

Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder, se også vedlagte kort:

Sjælland og Lolland Falster 

  • Fra Køge nord om Sjælland til Storstrømsbroen, inkl. Roskilde Fjord og Isefjord.

Lolland og Falster

  • Fra Storstrømsbroen mod vest over Guldborg langs Lollands nordkyst til Tårs, inkl. øerne i Smålandsfarvandet nord for Lolland og Falster.

Fyn 

  • Fra Lillebæltsbroen nord om Fyn til Svendborg.

Langeland og Tåsinge

  • Nord for vejforbindelsen mellem Svendborg og Spodsbjerg på Langeland.

Jylland 

  • Fra Lillebæltsbroen (den nye) mod nord til Frederikshavn, inkl. alle øer i Kattegat.
  • Fra Skagen Gren mod syd til Hvide Sande. 
  • Fra Ribe (Kammersluse) mod syd til Rømødæmningen, inkl. Mandø og Rømø.

Limfjorden

  • Nissum Bredning fra Thyborøn til Oddesundbroen, både den nordlige og sydlige kyst. 
  • Fra Aggersundbroen mod øst til Hals, både den nordlige og sydlige kyst inkl. øer herimellem.

Kort der viser områderne kan ses her: Kort over stormflodsramte områder

De ramte områder er markeret på kortet med en mørk streg lang kysten.

Stormrådets beslutning bygger på vandstandsmålinger fra blandt andet DMI og Kystdirektoratet og en udtalelse fra Kystdirektoratet om højvandssituationen d. 5.- 6. december 2013.

Formand for Stormrådet, Karen Westerbye-Juhl, siger:

”Vi har afgjort, at der var tale om stormflod flere steder i landet, fordi vandstanden har været ekstremt høj. Det betyder, at forsikringsselskaberne nu vil behandle de enkelte sager og vurdere, om der skal udbetales
erstatning i henhold til stormflodsloven.”

Sidst opdateret: 10. december 2013
Badebro i uvejr