Skip navigation

Stormflod den 29.-30. november 2015

01. december 2015

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i forbindelse med stormen den 29.-30. november 2015

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i forbindelse med stormen den 29.-30. november 2015

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder, se også vedlagte kort:

Området strækket sig fra Thyborøn Kanal indsejlingen til Hvide Sande, samt Ringkøbing Fjord syd for linjen mellem Hvide Sande afvandingssluse og Velling lige syd for Ringkøbing.

De ramte områder er markeret på ovenstående kort med en mørk streg langs kysten. 


Formand for Stormrådet, Jesper Rasmussen, siger:
”Vi har nu afgjort, at der var stormflod på strækningen fra Hvide Sande op til Thyborøn og i den sydlige del af Ringkøbingfjord i forlængelse af stormen Gorm. Det betyder, at forsikringsselskaberne nu vil behandle de enkelte sager og vurdere, om der skal udbetales erstatning i henhold til stormflodsloven.”

 

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

  • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 2. februar 2016. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
  • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

 

FAKTA: Stormrådet
Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

 

FAKTA: Stormflodsloven

Lov om stormflod og stormfald, lbk. nr. 1129 af 20. oktober 2014

 

FAKTA: Hvad er en stormflod
Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.

 

FAKTA

Kort over de berørte områder

 

Sidst opdateret: 01. december 2015
Badebro i uvejr