Skip navigation

Stormflod i weekenden 10.-11. januar

12. januar 2015

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i forbindelse med stormen den 10.-11. januar 2015

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder, se også vedlagte kort:

Limfjorden

  • Fra Nissum Bredning mod øst til og med Aggersundbroen, både den nordlige og sydlige kyst, inkl. alle øer herimellem.

Kort der viser områderne kan ses her: Kort over stormflodsramte områder.

De ramte områder er markeret på kortet med en mørk streg langs kysten.

Formand for Stormrådet, Jesper Rasmussen, siger:

”Vi har nu afgjort, hvor der var stormflod i den vestlige del af Limfjorden i weekenden. Det betyder, at forsikringsselskaberne nu vil behandle de enkelte sager og vurdere, om der skal udbetales erstatning i henhold til stormflodsloven.”

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

  • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 12. marts 2015. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk  eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
  • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

FAKTA: Stormrådet

Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig for-mand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

FAKTA: Stormflodsloven

Lov om stormflod og stormfald, lbk. nr. 1129 af 20. oktober 2014

FAKTA: Hvad er en stormflod

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.

FAKTA

Kort over de berørte områder 
 

 

Sidst opdateret: 12. januar 2015
Badebro i uvejr