Skip navigation

Stormflodsområdet er udvidet

19. februar 2014

Stormrådet har afgjort, at den sydlige del af Ringkøbing Fjord også er en del af stormflodsområdet efter stormen den 5.-6. december 2013.

Stormrådet har i dag afgjort, at den sydlige del af Ringkøbing Fjord også er en del af stormflodsområdet efter stormen den 5.-6. december 2013.

Stormrådets afgørelse betyder, at også de skaderamte i det tilføjede område har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand senest den 19. april 2014.

Sammen med det nye område har Stormrådet herefter afgjort, at stormflodsområdet for stormfloden den 5.-6. december omfatter følgende geografiske områder (se også vedlagte kort):

Sjælland
• Fra Køge nord om Sjælland til Storstrømsbroen, inkl. Roskilde Fjord og Isefjord.

Lolland og Falster
• Fra Storstrømsbroen mod vest over Guldborg langs Lollands nord-kyst til Tårs, inkl. øerne i Smålandsfarvandet nord for Lolland og Falster.

Fyn
• Fra Lillebæltsbroen nord om Fyn til Svendborg.

Langeland og Tåsinge
• Nord for vejforbindelsen mellem Svendborg og Spodsbjerg på Langeland.

Jylland
• Fra Lillebæltsbroen (den nye) mod nord til Frederikshavn, inkl. alle øer i Kattegat.
• Fra Skagen Gren mod syd til Hvide Sande.
• Den sydlige del af Ringkøbing fjord syd for linjen mellem Hvide Sande afvandingssluse og Velling.
• Fra Ribe (Kammersluse) mod syd til Rømødæmningen, inkl. Mandø og Rømø.

Den østlige del af Limfjorden
• Fra Aggersundbroen mod øst til Hals, både den nordlige og sydlige kyst inkl. øer herimellem.

Den vestlige del af Limfjorden
• Nissum Bredning fra Thyborøn til Oddesundbroen, både den nordli-ge og sydlige kyst og tillige:
• Den nordlige kyst fra Oddesundbroen til Vilsundbroen og videre mod øst til Buksør Odde,
• Den sydlige kyst fra Oddesundbroen til Struer og videre mod øst til Sæbygårds Hage samt
• Alle øer herimellem.

Stormrådets beslutning bygger på en ny vurdering af fra Kystdirektoratet af den sydlige del af Ringkøbing fjord.

Formand for Stormrådet, Karen Westerbye-Juhl, siger:
”På baggrund af en ny vurdering fra Kystdirektoratet har Stormrådet afgjort, at der også var tale om stormflod i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Det betyder, at forsikringsselskaberne nu også kan behandle sager fra det tilføjede område og vurdere, om der skal udbetales erstatning i henhold til stormflodsloven.”

FAKTABOKS: Stormrådet
Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

FAKTABOKS: Stormflodsloven 

Lov om stormflod og stormfald, lbk. nr. 1090 af 23. november 2012

FAKTABOKS: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

• Hvis du bor i et af områderne angivet med sort, er fristen for at anmelde skaderne desværre udløbet.
• Hvis du bor i det tilføjede område (angivet med lyserødt) skal du anmelde skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 19. april 2014. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk.
• Når du anmelder skaden elektronisk, skal du indtaste dit postnummer og vælge ”Ikke erklæret stormflodshændelse” i rullelisten nedenunder.
• Har du ikke adgang til en computer, kan du anmelde på et skema, som du kan hente på Stormrådets hjemmeside eller rekvirere hos forsikringsselskabet.
• Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader.
• Selv om du har været udsat for stormflodsskade, er det ikke sikkert, at du kan få erstatning. For eksempel kan du få nedsat erstatningen, eller den kan helt bortfalde, hvis du har undladt at begrænse skaden.

FAKTABOKS: Selvrisikoen ved stormflodserstatninger

Skader på privat løsøre: 10 %, mindst kr. 10.000,00
Skader på privat bygning: 8 %, mindst kr. 8.000,00
Skader på erhvervsløsøre: 10 %, mindst kr. 10.000,00
Skader på erhvervsbygning: 13 %, mindst kr. 13.000,00
Skader på fritidshus: 13 %, mindst kr. 13.000,00

Læs mere om stormflodsordningen på www.stormraadet.dk

FAKTABOKS: Hvad er en stormflod

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.

FAKTAARK: 

Kort over de berørte områder

Anmeldelsesskema (Excel format til udfyldelse på skærmen og efterfølgende print).

Anmeldelsesskema (PDF format til print og efterfølgende udfyldelse).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Stormrådets sekretariat, telefon 41 71 50 98.

Sidst opdateret: 19. februar 2014
Badebro i uvejr