Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn 15.-16. august 2015

20. august 2015

Naturstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om oversvømmelser, der er dækket af oversvømmelsesordningen

Regnvejret, visse steder med skybrudskarakter, som ramte som ramte Aalborgegnen i nærheden af Svenstrup og Frejlev den 15.-16. august 2015, viste flere steder mere end 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad på den baggrund den 17. august 2015 Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme regn har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen. 

Naturstyrelsen vurderer på baggrund af bl.a. beretninger fra kommuner og beredskab samt de målte vandstande i de nærliggende vandløb, at der på trods af hændelsens voldsomme karakter ikke umiddelbart har været oversvømmelser fra vandløb og søer, som er omfattet af oversvømmelsesordningen. 

Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Naturstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv. 

Hvis du på trods af ovenstående vurdering er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet dig til at tage kontakt til dit forsikringsselskab. 

Yderligere undersøgelser om oversvømmelsesordningens mulige anvendelse vil ske i det omfang, Stormrådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer. 

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Sidst opdateret: 20. august 2015
Badebro i uvejr