Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn 30. august - 1. september 2014

08. september 2014

Naturstyrelsen vurderer, at der ikke har været oversvømmelse fra vandløb eller søer efter det kraftige regnvejr den 30. august - 1. september 2014.

Den kraftige regn, som faldt i perioden 30. august -1. september 2014 især i og nord for København samt ved Muldrup medførte, at nogle af DMI’s nedbørsmålestationer viste mere end 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad derfor Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af, om den voldsomme regn kan have bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

På trods af de meget store regnmængder, som i København kom op i nærheden af 120 mm på et døgn, er det Naturstyrelsens umiddelbare vurdering, at der ikke har været vandstande i vandløb og søer i området, der har været over et niveau, der kan forventes at forekomme hvert 20 år.

Dette skyldes bla., at der hvor nedbøren har været kraftigst, findes der stort set ikke åbne vandløb og søer. På disse steder er vandet bortledt gennem rørførte vandløb.

Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet dog under alle omstændigheder skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Yderligere undersøgelser om oversvømmelsesordningens mulige anvendelse vil ske i det omfang, rådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Spørgsmål om oversvømmelsesordningen kan rettes til Stormrådets sekretariat.

Sidst opdateret: 08. september 2014
Badebro i uvejr