Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn 6.-7. september

15. september 2014

Den kraftige regn den 6.-7. september 2014 kan have bevirket oversvømmelser, der dækkes af oversvømmelsesordningen.

Regnvejret, som ramte Skjern Å-området den 6.-7. september 2014, og som lokalt var meget kraftigt, medførte, at DMI’s nedbørsmålestationer i Grønbjerg og Borris viste mere end 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad den 8. september 2014 Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme regn har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Naturstyrelsen oplyser i udtalelse af 12. september 2014, at der på baggrund af de målte vandstande i området, kan være tale om en hændelse, der er omfattet af oversvømmelsesordningen. Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Naturstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Yderligere undersøgelser om oversvømmelsesordningens mulige anvendelse vil ske i det omfang, rådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Spørgsmål om oversvømmelsesordningen kan rettes til Stormrådets sekretariat.

Sidst opdateret: 15. september 2014
Badebro i uvejr