Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn 7.- 8. september 2018

12. september 2018

Eventuelle skader på grund af oversvømmelser efter den kraftige regn den 8. september 2018 i Flensted kan være omfattet af oversvømmelsesordningen.

Den 7. og 8. september 2018 blev tre områder ramt af så kraftig regn, at den målte nedbørsmængde i løbet af et døgn oversteg 50 mm.

De ramte områder var Midtjylland i området mellem Holstebro og Herning (7. september) med op til 73 mm nedbør, Flensted mellem Silkeborg og Århus (8. september) med op til 64 mm nedbør og Nordjylland i områderne omkring hhv. Hobro og Thisted (8. september) med op til 54 mm.

Miljøstyrelsen oplyser i udtalelse 12. september 2018, at skader på grund af de oversvømmelser efter den kraftige regn den 8. september 2018, som ramte Flensted mellem Århus og Silkeborg, kan være dækket af oversvømmelsesordningen, idet især vandstanden i ét vandløb i området er steget markant.

Miljøstyrelsen vurderer, at skader efter oversvømmelse i de andre nævnte områder vurderes ikke at være omfattet af oversvømmelsesordningen. Vandstanden i vandløbene i disse områder er på trods af de store nedbørsmængder således ikke påvirket nævneværdigt.

Miljøstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Miljøstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandet frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Stormrådet opfordrer dig til at kontakte dit forsikringsselskab, hvis du er ramt af en oversvømmelse.

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Badebro i uvejr