Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn den 11.-12. august 2014

18. august 2014

Naturstyrelsen vurderer, at der ikke har været oversvømmelse fra vandløb eller søer efter det kraftige regnvejr den 11.-12. august 2014.

Den kraftige regn 11.-12. august 2014 i området omkring Tønder, Bredebro og Rangstrup i Tønder Kommune medførte, at nogle af DMI’s nedbørsmålestationer viste mere end 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad derfor Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af, om den voldsomme regn kan have bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Det er Naturstyrelsen vurdering, at der ikke har været vandstande i vandløb og søer i området, der har været over et niveau, der kan forventes at forekomme hvert 20 år.

Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet dog under alle omstændigheder skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Yderligere undersøgelser om oversvømmelsesordningens mulige anvendelse vil ske i det omfang, rådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Spørgsmål om oversvømmelsesordningen kan rettes til Stormrådets sekretariat.

Sidst opdateret: 18. august 2014
Badebro i uvejr