Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn den 14. august

Skader på grund af oversvømmelser efter kraftig regn den 14. august 2018 i området omkring Århus og Odder kan være dækket af oversvømmelsesordningen.

Regnvejret den 14. august 2018 ramte især Århusområdet og området omkring Odder. Stormrådet bad Miljøstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme regn har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning af oversvømmelsesordningen.

Miljøstyrelsen oplyser i deres udtalelse af 17. august 2018, at hændelserne har været voldsomme, og at der i Odderområdet har været oversvømmelser, der kan være omfattet af oversvømmelsesordningen.

Miljøstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Miljøstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandet frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Stormrådet opfordrer dig til at kontakte dit forsikringsselskab, hvis du er ramt af en oversvømmelse.

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Badebro i uvejr