Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn den 28. juli 2018

30. juli 2018

Eventuelle skader på grund af oversvømmelser efter den kraftige regn den 28. juli 2018 ikke omfattet af oversvømmelsesordningen

Det kraftige regnvejr den 28. juli 2018 ramte især Sønderjylland, men også Midtjylland og enkelte steder på Fyn og Sjælland blev ramt. I Sønderjylland var der flere steder lokalt op til 45 mm nedbør på et døgn, mens det toppede ved Ribe med 54 mm. Miljøstyrelsen har vurderet, at den voldsomme regn ikke har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Miljøstyrelsen oplyser i sin udtalelse af 30. juli 2018, at der har været rigtig tørt i hele landet i lang tid, og at vandstanden i vandløbene meget lav. Den kraftige nedbør har således skabt en markant forøget vandstand i vandløbene, men slet ikke noget der kan forventes at medføre oversvømmelser fra disse. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke er sandsynligt, at nedbørshændelsen har medført oversvømmelser fra vandløb og søer, som betyder, at oversvømmelsesordningen i stormflodsloven skal aktiveres.

Miljøstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Miljøstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandet frie løb, reguleringer, pumpedrift m.v.

Stormrådet opfordrer til, at du kontakter dit forsikringsselskab, hvis du på trods af ovenstående vurdering er ramt af en oversvømmelse. Stormrådet foretager en individuel bedømmelse af, om en oversvømmelsen er omfattet af oversvømmelsesordningen. Dette vil kræve at vandet kommer fra sø eller vandløb, og at vandstanden i den pågældende sø eller vandløb svarer til en 20 års hændelse.

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside, herunder hvad en 20 års hændelse er. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Badebro i uvejr