Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn den 6.-7. september 2017

12. september 2017

Skader på grund af oversvømmelser efter den kraftige regn den 6.-7. september 2017, som primært ramte området fra Nordjylland, ned over Djursland, København og Bornholm kan være dækket af oversvømmelsesordningen.

Regnvejret den 6.-7. september 2017 ramte især områder fra Nordjylland, ned over Djursland, København og Bornholm. Her oplevede de kraftig nedbør, der mange steder viste mere end 89 mm nedbør på et døgn og enkelte steder 100 mm. Stormrådet bad den 7. september 2015 Miljøstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme regn har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning af oversvømmelsesordningen.

Miljøstyrelsen oplyser i deres udtalelse af 11. september 2017, at det på baggrund af bl.a. udtalelser og vandstandsdata fra kommunerne lyder til, at hændelsen har været voldsom og at der har været oversvømmelser, der kan være omfattet af oversvømmelsesordningen. Miljøstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Miljøstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandet frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Stormrådet opfordrer dig til at kontakte dit forsikringsselskab, hvis du er ramt af en oversvømmelse.

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

 

Badebro i uvejr