Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn i Nordjylland 15.-16. oktober 2014

17. oktober 2014

Skader på grund af oversvømmelser efter den kraftige regn den 15.-16 oktober i Nordjylland kan være dækket af oversvømmelsesordningen

Regnvejret, som ramte Nordjylland den 15.-16. oktober 2014, og som især i Hjørring- og Frederikshavnområdet var meget kraftigt, viste mange steder mere end 50 mm nedbør på et døgn og enkelte steder mere end 105 mm. Stormrådet bad den 16. oktober 2014 Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme regn har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Naturstyrelsen oplyser i udtalelse af 17. oktober 2014, at der endnu ikke foreligger målinger af vandstande i vandløb og søer i området. Men på baggrund af bl.a. beretninger fra kommune og beredskab vurderer Naturstyrelsen, at der kan være tale om en hændelse, der er omfattet af oversvømmelsesordningen. Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Naturstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Yderligere undersøgelser om oversvømmelsesordningens mulige anvendelse vil ske i det omfang, rådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Spørgsmål om oversvømmelsesordningen kan rettes til Stormrådets sekretariat.

Sidst opdateret: 17. oktober 2014
Badebro i uvejr