Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn i Nordvestjylland 24.-25. oktober 2014

29. oktober 2014

Naturstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om oversvømmelser, der er dækket af oversvømmelsesordningen

Regnvejret, som ramte Nordvestjylland den 24.-25. oktober 2014, viste mange steder mere end 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad den 25. oktober 2014 Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme regn har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Naturstyrelsen oplyser i udtalelse af 29. oktober 2014, at der endnu ikke foreligger målinger af vandstande i vandløb og søer i området. Men på baggrund af bl.a. beretninger fra kommune og beredskab vurderer Naturstyrelsen ikke, at der er tale om en hændelse, der er omfattet af oversvømmelsesordningen.

Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Naturstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet under alle omstændigheder skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Spørgsmål om oversvømmelsesordningen kan rettes til Stormrådets sekretariat.

Sidst opdateret: 29. oktober 2014
Badebro i uvejr