Skip navigation

Umiddelbar vurdering af nedbørshændelsen den 25.-26. juli 2015

29. juli 2015

Naturstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om oversvømmelser, der er dækket af oversvømmelsesordningen

Regnvejret, som ramte Syd- og Østjylland samt Nordfyn den 25.-26. juli 2015, og som især i Horsens- og Bogenseområdet var meget kraftigt, viste mange steder mere end 50 mm nedbør på et døgn og enkelte steder mere end 90 mm. Stormrådet bad den 27. juli 2015 Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme regn har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Naturstyrelsen oplyser i udtalelse af 28. juli 2015, at der endnu ikke foreligger målinger af vandstande i vandløb og søer i området. Men på baggrund af bl.a. beretninger fra kommuner og beredskab vurderer Naturstyrelsen, at der på trods af hændelsens voldsomme karakter ikke har været oversvømmelser fra vandløb og søer, som er omfattet af oversvømmelsesordningen. Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Naturstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Hvis man på trods af ovenstående vurdering er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Yderligere undersøgelser om oversvømmelsesordningens mulige anvendelse vil ske i det omfang, rådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Sidst opdateret: 29. juli 2015
Badebro i uvejr