Skip navigation

Umiddelbar vurdering af nedbørshændelsen den 4.-5. september

08. september 2016 - Sidst opdateret: 08. september 2016

Naturstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om oversvømmelser, der er dækket af oversvømmelsesordningen

Umiddelbar vurdering

Nedbøren som ramte områder på Lolland og Sydsjælland den 4.-5. september 2016, viste flere steder over 40 mm nedbør på et døgn og et enkelt sted over 50 mm. Stormrådet bad på den baggrund Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme nedbør har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Nedbørshændelsen har været voldsom med målte døgnværdier op over 50 mm. Naturstyrelsen og kommunerne driver flere hydrometristationer i de ramte områder, og data herfra viser forhøjede vandstande, men ikke voldsomt høje vandstande. Naturstyrelsen vurderer, at hændelsen ikke har resulteret i oversvømmelser fra vandløb og søer.

Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Naturstyrelsen ubekendt, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Dækning vurderes individuelt

Hvis du på trods af ovenstående vurdering er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet dig til at tage kontakt til dit forsikringsselskab med henblik på at få din sag anlagt hos Stormrådet. Stormrådet vurderer individuelt i alle sager om oversvømmelsen er omfattet af oversvømmelsesordningen. Dette vil kræve at vandet kommer fra sø eller vandløb, og at stigningen i vandstanden fra søen/vandløbet overstiger en 20 års hændelse.

Læs mere

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Badebro i uvejr