Skip navigation

Umiddelbar vurdering af nedbørshændelsen den 9. juni 2017

14. juni 2017

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om oversvømmelser, der er dækket af oversvømmelsesordningen.

Umiddelbar vurdering

Nedbøren som ramte områder i Vejle den 9. juni 2017, viste over 60 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad på den baggrund Miljøstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme nedbør har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Miljøstyrelsen konstaterer, at nedbørshændelsen har været voldsom, med målte døgnværdier op over 60 mm. På baggrund af udtalelser fra kommunerne samt vurdering af vandløbsdata, vurderer Miljøstyrelsen, at hændelsen har været voldsom, men ikke har resulteret i oversvømmelser fra vandløb og søer. 

Miljøstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Miljøstyrelsen ubekendt, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Dækning vurderes individuelt

Hvis du på trods af ovenstående vurdering er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet dig til at tage kontakt til dit forsikringsselskab med henblik på at få din sag anlagt hos Stormrådet. Stormrådet vurderer individuelt i alle sager om oversvømmelsen er omfattet af oversvømmelsesordningen. Dette vil kræve at vandet kommer fra sø eller vandløb, og at stigningen i vandstanden fra søen/vandløbet overstiger en 20 års hændelse.

Læs mere

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Badebro i uvejr