Skip navigation

Umiddelbar vurdering af regnvejrshændelse 22.-23. maj 2014

02. juni 2014

Der kan have været oversvømmelser i forbindelse med den voldsomme regn den 22. maj og natten til den 23. maj 2014

Den voldsomme regn den 22. maj og natten til den 23. maj 2014 mellem Haderslev og Silkeborg og et mindre område ved Ålborg medførte, at flere af DMI’s nedbørsmålestationer i Kolding-Vejle-Jelling-området samt ved Vodskov ved Ålborg viste mere end 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad den 23. maj 2014 Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme regn har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Naturstyrelsen oplyser i udtalelse af 27. maj 2014, at der på baggrund af de målte vandstande i Kolding-Vejle-området, navnlig ved Jelling kan være tale om en hændelse, der er omfattet af oversvømmelsesordningen. Naturstyrelsen vurderer endvidere, at området ved Vodskov ikke er ramt af oversvømmelse. Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Naturstyrelsen ubekendte, herunder forhin-dringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Yderligere undersøgelser om oversvømmelsesordningens mulige anvendelse vil ske i det omfang, rådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Spørgsmål om oversvømmelsesordningen kan rettes til Stormrådets sekretariat på tlf. 41 71 50 00 eller e-mail stormraadet@stormraadet.dk.

Sidst opdateret: 02. juni 2014
Badebro i uvejr