Skip navigation

Umiddelbar vurdering af regnvejrshændelse den 26. august 2012

29. august 2012 - Sidst opdateret: 29. august 2012

Umiddelbar vurdering af regnvejrshændelse den 26. august 2012 i den nordlige del af Århus og på Anholt.

Den kraftige regn den 26. august 2012 over Århus-området og Anholt medførte, at to af DMI’s nedbørsmålestationer, ved henholdsvis Egå Renseanlæg og på Anholt, viste mere end 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad den 27. august 2012 Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af, om den voldsomme regn også kan have bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Naturstyrelsen oplyser i udtalelse af 29. august 2012, at vandstanden i tre inddragede målestationer i Århus-området kulminerede på niveauer, der er de højeste registrerede i stationernes driftsperiode. Naturstyrelsen vurderer umiddelbart, at der på den baggrund kan være tale om en hændelse, der er omfattet af oversvømmelsesordningen i flere vandløb i den nordlige del af Århus samt området omkring Lystrup og Løgten. Naturstyrelsen vurderer endvidere umiddelbart, at vandstanden i vandløb og søer på Anholt ikke har haft et niveau, der vil være omfattet af oversvømmelsesordningen.

Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet under alle omstændigheder skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Stormrådet følger situationen nøje.

Yderligere undersøgelser om oversvømmelsesordningens mulige anvendelse vil ske i det omfang, rådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Spørgsmål om oversvømmelsesordningen kan rettes til Stormrådets sekretariat på tlf. 41 71 50 00 eller e-mail stormraadet@stormraadet.dk.

Badebro i uvejr