Skip navigation

Umiddelbar vurdering af voldsom regn den 13.-14. juli 2014

18. juli 2014

Naturstyrelsen vurderer, at der ikke har været oversvømmelse fra vandløb eller søer efter det voldsomme regnvejr den 13.-14. juli 2014

Den voldsomme regn 13.-14. juli 2014 i området ved Anholt, Århus og Hevringholm medførte, at nogle af DMI’s nedbørsmålestationer viste mere end 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad derfor Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af, om den voldsomme regn kan have bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Det er Naturstyrelsen vurdering, at der ikke har været vandstande i vandløb og søer i området, der har været over et niveau, der kan forventes at forekomme hvert 20 år. 

Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet dog under alle omstændigheder skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Yderligere undersøgelser om oversvømmelsesordningens mulige anvendelse vil ske i det omfang, rådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Spørgsmål om oversvømmelsesordningen kan rettes til Stormrådets sekretariat på tlf. 41 71 50 00 eller e-mail stormraadet@stormraadet.dk.

Sidst opdateret: 18. juli 2014
Badebro i uvejr