Skip navigation

Umiddelbar vurdering af voldsom regn d. 29. og 30. juni 2012

05. juli 2012 - Sidst opdateret: 05. juli 2012

Det voldsomme regnvejr, som ramte områderne omkring Svendborg, Nyborg, mellem Odense og Bogense, det sydlige Langeland og Samsø den 29. og 30. juni 2012 har ikke umiddelbart ført til oversvømmelser fra vandløb og søer på grund af ekstreme vandstande.

Umiddelbar vurdering af voldsom regn 29. og 30 juni 2012

Det voldsomme regnvejr, som ramte områderne omkring Svendborg, Nyborg, mellem Odense og Bogense, det sydlige Langeland og Samsø den 29. og 30. juni 2012 har ikke umiddelbart ført til oversvømmelser fra vandløb og søer som følge af ekstreme vandstande.

Stormrådet har bedt Naturstyrelsen om umiddelbart at vurdere, om regnvejret den 29. og 30. juni 2012 i områderne omkring Svendborg, Nyborg, mellem Odense og Bogense, det sydlige Langeland og Samsø kan have bevirket oversvømmelse fra vandløb og søer som følge af ekstreme vandstande, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen. Naturstyrelsen oplyser, at vandstandsmålinger i områderne indikerer at regnen ikke har medført større oversvømmelser fra vandløb og søer og at vandstanden i ikke har været over det niveau, der medfører en 20-års hændelse.

Lokale forhold kan have påvirket vandstanden, så der på trods af den umiddelbare vurdering kan være opstået skader, som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer som følge af ekstreme vandstande. Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet under alle omstændigheder skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Yderligere undersøgelser vil ske i det omfang, Stormrådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Læs mere om oversvømmelsesordningen her: ”Oversvømmelse”.

Badebro i uvejr