Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn 11. oktober 2019

18. oktober 2019

Eventuelle skader på grund af oversvømmelser efter den kraftige regn den 11. oktober 2019 i Vejleområdet kan være omfattet af oversvømmelsesordningen.

I forbindelse med det kraftige regnvejr den 11. oktober 2019, som især ramte det jyske trekantsområde, navnlig omkring Vejle, vurderer Miljøstyrelsen, at der kan være tale om en hændelse, der er omfattet af oversvømmelsesordningen.

Vejle oplevede kraftig og vedvarende nedbør den 11. oktober. DMIs nedbørsstationer har ikke registreret ekstreme nedbørshændelser, dvs. mere end 50 mm nedbør i løbet af et døgn. Derimod har der været længerevarende kraftig nedbør. Den store mængde regn har fyldt vandløbene. Samtidig har der været en høj vandstand i Vejle Fjord, som har bevirket at, man var nødt til at lukke højvandsslusen i Vejle by. Vandet fra vandløbene kunne derfor ikke flyde ud i fjorden og har oversvømmet dele af byen.
Der er vandløb der strømmer til Vejle Å, hvor der har været en ekstrem høj vandstand, og andre hvor der ikke har været det.

På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at det er sandsynligt, at nedbørshændelsen har medført oversvømmelser fra vandløb og søer, som betyder, at oversvømmelsesordningen i stormflodsloven skal aktiveres. Dette afhænger dog af, hvor eventuelle oversvømmelser har fundet sted ift. vandløbene, da det ikke er i alle vandløb, hvor der har været ekstremt høj vandstand. 

Miljøstyrelsen tager forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Miljøstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for
vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Stormrådet opfordrer dig til at kontakte dit forsikringsselskab, hvis du er ramt af en oversvømmelse.

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Badebro i uvejr