Skip navigation

Undersøgelse af kraftig regn i Nordjylland 15.-16. oktober 2014

16. oktober 2014

Stormrådet undersøger lige nu i samarbejde med DMI og Naturstyrelsen, om der er områder, som kan være ramt af oversvømmelse fra vandløb og søer.

I forbindelse med det kraftige regnvejr, som ramte store dele af Nordjylland den 15.-16. oktober 2014, undersøger Stormrådet nu i samarbejde med DMI og Naturstyrelsen, om der er områder, som kan være ramt af ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer. Dette kan i givet fald betyde, at der kan søges om erstatning efter reglerne i lov om stormflod og stormfald.

Stormrådet forventer inden for fem dage at kunne give en umiddelbar vurdering af, hvilke områder der i givet fald kan være tale om.

Stormrådet opfordrer under alle omstændigheder til, at man tager kontakt til sit forsikringsselskab, hvis man er blevet ramt af oversvømmelse.

Spørgsmål om oversvømmelsesordningen kan rettes til Stormrådets sekretariat.
Sidst opdateret: 16. oktober 2014
Badebro i uvejr