Skip navigation

Umiddelbar vurdering af krafttig nedbør den 21.- 22. november 2015

23. november 2015

Naturstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om oversvømmelser, der er dækket af oversvømmelsesordningen.

Nedbøren som ramte et område mellem Roskilde, Ågerup og Høje Tåstrup den 21.- 22. november 2015, viste flere steder mere end 50 mm nedbør på et døgn – i starten i form af regn og senere som sne. Stormrådet bad på den baggrund den 23. november 2015 Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme nedbør har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen. 

Naturstyrelsen vurderer på baggrund af bl.a. beretninger fra kommuner og beredskab samt de målte vandstande i de nærliggende vandløb, at der på trods af hændelsens voldsomme karakter ikke umiddelbart har været oversvømmelser fra vandløb og søer, som er omfattet af oversvømmelsesordningen. 

Nedbøren er primært faldet som sne og har bevirket snedybder på 50-60 cm. Når nedbøren har lagt sig finder den ikke straks til vandløb og søer. Dette sker først når sneen smelter, hvilket typisk sker over en periode. Nedbøren vil derfor ikke skabe den hurtige vandstandsstigning som et skybrud ellers vil gøre, da vandet vil søge mod vandløbene efterhånden som sneen smelter. På den baggrund vurderer naturstyrelsen, at der er stor sandsynlighed for, at nedbørsmængden ikke har medført oversvømmelser fra vandløb og søer, hvilket betyder at oversvømmelsesordningen ikke aktiveres.

Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Naturstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv. 

Hvis du på trods af ovenstående vurdering er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet dig til at tage kontakt til dit forsikringsselskab. 

Yderligere undersøgelser om oversvømmelsesordningens mulige anvendelse vil ske i det omfang, Stormrådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer. 

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade

Sidst opdateret: 23. november 2015
Badebro i uvejr