Skip navigation

Undersøgelse af stormflod i weekenden 29.-30. november 2015

01. december 2015

Weekendens storm, Gorm, medførte oversvømmelser flere steder i Danmark.

Stormrådet er i gang med at undersøge stormens omfang, og hvorvidt der har været stromflod.

Indmeldinger om dette samt udtalelse fra Kystdirektoratet, giver Stormrådet et præcist billede af stormflodens omfang. Stormrådet træffer på den baggrund i eftermiddag beslutning om, hvor der har været stormflod. Umiddelbart herefter vil rådet udsende en pressemeddelelse herom.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kontakt

Stormrådets sekretariat

Sidst opdateret: 01. december 2015
Badebro i uvejr