Skip navigation

Umiddelbar vurdering af kraftig regn den 30.-31. juli 2019

31. juli 2019 - Sidst opdateret: 06. august 2019

Eventuelle skader på grund af oversvømmelser efter den kraftige regn den 30.-31. juli 2019 er ikke omfattet af oversvømmelsesordningen.

Det kraftige regnvejr den 30.-31. juli 2019 ramte især Viborg, Ålborg, Femø og Århus. I Viborg og Ålborg var der flere steder lokalt op til 58 mm og på Femø 71,9 mm nedbør på et døgn, mens det toppede ved Århus med 88,4 mm. Miljøstyrelsen har vurderet, at den kraftige regn ikke har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Miljøstyrelsen oplyser i sin udtalelse af 2. august 2019, at den kraftige nedbør kan have skabt problemer flere steder, men mest som overfladisk afstrømning. Da der ikke er faldet megen nedbør i lang tid er vandstanden i vandløbene meget lav. Den kraftige nedbør har således skabt en markant forøget vandstand i vandløbene i de berørte områder, men ikke så forhøjede vandstande, at der forventes oversvømmelser fra vandløbene. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke er sandsynligt, at nedbørshændelsen har medført oversvømmelser fra vandløb og søer, som betyder, at oversvømmelsesordningen i stormflodsloven skal aktiveres.

Miljøstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Miljøstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandet frie løb, reguleringer, pumpedrift m.v.

Stormrådet opfordrer til, at du kontakter dit forsikringsselskab, hvis du på trods af ovenstående vurdering er ramt af en oversvømmelse. Stormrådet foretager en individuel bedømmelse af, om en oversvømmelsen er omfattet af oversvømmelsesordningen. Dette vil kræve at vandet kommer fra sø eller vandløb, og at vandstanden i den pågældende sø eller vandløb svarer til en 20 års hændelse.

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside, herunder hvad en 20 års hændelse er. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Badebro i uvejr