Skip navigation

Regnhændelse den 8. august 2013

13. august 2013

Det er Naturstyrelsen samlede vurdering, at der med størst sandsynlighed ikke har været vandstande i vandløb og søer i området, der har været over et niveau, der kan forventes at forekomme hvert 20 år.

Naturstyrelsesns vurdering af regnhændelse i Nordvestsjælland natten til den 8. august 2013

Den voldsomme regn natten til den 8. august 2013 over Nordvestsjælland medførte, at flere af DMI’s nedbørsmålestationer viste mere end 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet har bedt Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af, om den voldsomme regn, der kan have bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Det er Naturstyrelsen samlede vurdering, at der med størst sandsynlighed ikke har været vandstande i vandløb og søer i området, der har været over et niveau, der kan forventes at forekomme hvert 20 år. Dog er der en vis usikkerhed forbundet med denne vurdering, da Naturstyrelsen ikke har kunnet få data fra hydromestiske stationer i det berørte område.

Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet under alle omstændigheder skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Stormrådet følger situationen nøje.

Yderligere undersøgelser om oversvømmelsesordningens mulige anvendelse vil ske i det omfang, rådet modtager anmeldelser om skader som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Spørgsmål om oversvømmelsesordningen kan rettes til Stormrådets sekretariat på tlf. 41 71 50 00 eller e-mail stormraadet@stormraadet.dk.

Sidst opdateret: 13. august 2013
Badebro i uvejr