Om Stormrådet

Her kan du læse mere om det Stormrådet, som er et uafhængigt råd, der afgør sager om stormflod, stormfald og oversvømmelser fra søer og vandløb.Stormrådets medlemmer

18. juli 2011

Stormrådet har ni medlemmer og består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.

Betalings- og kontooplysninger

18. juli 2011

Hvis du skal sende en regning eller indbetale et beløb til Stormrådet, kan du finde de nødvendige oplysninger her

Hvad er Stormrådet

12. november 2013

Stormrådet behandler sager om tre typer naturkatastrofer, stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald. 

Kontakt os

18. maj 2011

Har du spørgsmål til bestemte sager, eller har du mere generelle spørgsmål om Stormrådets ansvarsområde, kan du kontakte Stormrådets sekretariat

Love og andre regler

08. september 2011

Læs reglerne om stormflod, oversvømmelse og stormfald her.

Pressekontakt

18. maj 2011

Hvis du som journalist eller anden pressemedarbejder har brug for at vide noget om konkrete sager eller har generelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Stormrådet

Privatlivspolitik

18. maj 2011

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Stormråder indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.

Årsrapporter

28. november 2011

Stormrådets årsrapporter og årsregnskaber fra 2005 og frem.

Træ under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald. Stormrådet afgør endvidere, om der har været stormflod. Men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning vedrørende skader efter stormflod og oversvoemmelse

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Sanktioner ved tilsyn

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet har gentaget en fejl, som selskabet tidligere er meddelt påbud om.

Tilsyn med forsikringselskabernes behandling af stormflodssager

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager i henhold til § 10 i lov om stormflod og stormfald.

Tilsynskoncept for behandling af stormflodssager

Stormrådet har på sit møde den 28.oktober 2015 vedtaget et tilsynskoncept for behandlingen af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Forsikringsselskabernes udgifter (til f.eks. taksering)

Forsikringsselskaberne har i nogle tilfælde udgifter, som efterfølgende skal betales af stormrådet.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder links til de artikler, dokumenter og skemaer en taksator kan få brug for i sit arbejde for Stormrådet.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgoerelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud