Skip navigation

Om Stormrådet

Stormrådet består af otte medlemmer, samt tre sagkyndige og et sekretariat. 

Stormrådet administrerer lovgivningen om tre typer naturkatastrofer, stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald.

Stormrådet er et uafhængigt råd. Det er nedsat i henhold til lov om stormflod og stormfald. Rådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Rådet afgør endvidere sager om tilskud til genopretning af skov efter stormfald. Stormrådet fører også tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådet er udpeget af erhvervsministeren og består af en uafhængig formand og syv andre medlemmer. Medlemmerne repræsenterer forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier.

Der er tilknyttet tre eksperter (sagkyndige) til Stormrådet. De sagkyndige har særlig viden om kystforhold, vandløb og søer og skovområdet. De er udpeget af henholdsvis Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet. Stormrådets sagkyndige hjælper rådet med tekniske spørgsmål i forbindelse med afgørelse af, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller søer eller stormfald.

Medlemmer 

 • Christian C. Lund Nielsen, Formand
 • Hans Høj, næstformand, (Kontorchef), Erhvervsministeriet
 • Vibeke Huess, (Seniorforsker), Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Jette Kammer Jensen, (fhv. sekretariatschef), Forbrugerrådet Tænk
 • Caroline Simone Evers, (Konsulent), Forsikring & Pension
 • Annemarie Nissen, (Fuldmægtig), Justitsministeriet
 • Peter Albeck Laursen, (Teknik- og forsyningschef), Kommunernes Landsforening
 • Laura Storm Henriksen, (Chefkonsulent), Miljøministeriet

Sagkyndige

 • Holger Toxvig Madsen, (Civilingeniør), Kystdirektoratet
 • Morten Kruse, (Miljøtekniker), Miljøministeriet (Miljøstyrelsen)
 • Peter Kyvsgaard, (Forstfuldmægtig), Miljøministeriet (Miljøstyrelsen)

Stormrådets sekretariat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 • Susanne Aamann, Kontorchef
 • Poul Jensen, Chefkonsulent
 • Rasmus Saaby Hansen, Fuldmægtig

 

Pressekontakt

Pressetelefonen

41 71 50 98