Skip navigation

Om Stormrådet

Her kan du læse mere om Stormrådet og rådets ansvarsområder.Gå til Hvad er Stormrådet

Stormrådet administrerer lovgivningen om tre typer naturkatastrofer, stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald.

Gå til Stormrådets medlemmer

Stormrådet har otte medlemmer og består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet Tænk.

Gå til Love og andre regler

Læs reglerne om stormflod, oversvømmelse og stormfald her.

Gå til Årsberetning, årsrapporter og øvrige publikationer

Stormrådets udgiver årligt en beretning og årsrapporter. Derudover har Stormrådet gennem tiden udgivet nogle øvrige publikationer indenfor de tre ordninger.

Gå til Betalings- og kontooplysninger

Hvis du skal sende en regning eller indbetale et beløb til Stormrådet, kan du finde de nødvendige oplysninger her

Gå til Pressekontakt

Hvis du som journalist eller anden pressemedarbejder har brug for at vide noget om konkrete sager eller har generelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Stormrådet

Gå til Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Stormråder indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.

Gå til Kontakt os

Spørgsmål om Stormrådets ordninger og ansvarsområder kan stilles til Stormrådets sekretariat.

Træ under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud