Skip navigation

Om Stormrådet

Her kan du læse mere om Stormrådet og rådets ansvarsområder.Hvad er Stormrådet

12. november 2013

Stormrådet administrerer lovgivningen om tre typer naturkatastrofer, stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald.

Stormrådets medlemmer

Stormrådet har otte medlemmer og består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet Tænk.

Love og andre regler

Læs reglerne om stormflod, oversvømmelse og stormfald her.

Årsrapporter

28. november 2011

Stormrådets årsrapporter og årsregnskaber fra 2005 og frem.

Betalings- og kontooplysninger

18. juli 2011

Hvis du skal sende en regning eller indbetale et beløb til Stormrådet, kan du finde de nødvendige oplysninger her

Pressekontakt

18. maj 2011

Hvis du som journalist eller anden pressemedarbejder har brug for at vide noget om konkrete sager eller har generelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Stormrådet

Privatlivspolitik

18. maj 2011

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Stormråder indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.

Kontakt os

18. maj 2011

Har du spørgsmål til bestemte sager, eller har du mere generelle spørgsmål om Stormrådets ansvarsområde, kan du kontakte Stormrådets sekretariat

Træ under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud