Skip navigation

BBR - Bygnings- og Boligregistret

Gives der erstatning til en bygning efter skader som følge af stormflod eller oversvømmelse fra vandløbe eller søer, så registreres hændelsen i BBR for den enkelte bygning.

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et fælles offentligt register der indeholder informationer og oplysninger om de enkelte ejendomme og bygninger i Danmark. Dataansvaret og ejerskabet over BBR ligger hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen under Skatteministeriet. Den daglige drift af BBR varetages af KOMBIT, mens den primære registreringsaktør for en ejendom typisk vil være den enkelte kommune. Data og registreringer relateret til stormflods- og oversvømmelsesordningerne varetages af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på vegne af Stormrådet. Du kan på denne side finde en gennemgang af hvad der registreres i relation til ordningerne.

Hvornår registreres: Registreringen i BBR sker, når der er udbetalt erstatning til skader på en bygning. Det vil sige, at såfremt der kun er udbetalt erstatning til løsøre, genhusning eller skadesbegrænsning, registreres der ikke i BBR.

Hvor registreres: Registreringen sker på alle bygninger på den adresse som har modtaget erstatning. Registreringen er placeret på bygningsniveau i BBRs datamodel, under emneområdet ”Forsikring”.

Hvad registreres: Stormrådet har adgang til tre felter i BBR:

  • Oplysningsfelt: I dette felt vises en generel oplysning om hvor længe Stormrådet har registreret erstatningsudbetalinger til bygning, samt en henvisning til Stormrådets hjemmeside.
  • Datofelt: I dette felt registreres dato for seneste skadeshændelse hvorfra der er modtaget erstatning.
  • Øvrige bemærkninger: Dette felt har ikke nødvendigvis en fast struktur, men det tilstræbes, at notere hvilke hændelser som Stormrådet har udbetalt erstatning fra.

Formålet med registreringen: Registreringen har primært til formål at gøre fremtidige huskøbere opmærksomme på, at der har været en erstatningsudbetaling på ejendommen, som omhandler reparation efter en skade. Da det ikke er sikkert af ejerens eget forsikringsselskab er informeret om sagen, er BBR-registrering den sikreste måde at søge for information om dette.

Anmodninger om rettelser: Såfremt du som ejer af en ejendom finder, at registreringen fra Stormrådet er misvisende, henviser vi til at du tager kontakt til Stormrådets sekretariat.

 

Kontakt Stormrådets sekretariat

Stormrådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Mail: stormraadet@stormraadet.dk

Telefon: 41 71 50 00