Skip navigation

Viden om stormflod og oversvømmelse

Her finder du samlet information om stormflod og oversvømmelse fra Stormrådet og Stormrådets samarbejdspartnere.

Stormrådet bidrager med viden om stormflod og oversvømmelse, gennem statistiske opgørelser over skadesomfang og udbredelse. Stormrådets opgørelse viser en optælling af antal skader og gennemsnitlig erstatningsstørrelse fordelt på kommuneniveau. Ud over denne opgørelse kan forskere på landets universiteter indgå i et samarbejde med Stormrådet på baggrund af en individuel aftale.

Oversigt over viden om stormflod og oversvømmelse

Stormrådets skadesstatistik: Opgørelse af skadesantal og erstatningsstørrelse fordelt på kommuner.

Stormrådets historiske udgivelser: I de historiske udgivelser kan du finde Stormrådets årsrapporter og årsberetninger tilbage fra Stormrådets oprettelse i 1991. Derudover er der en samling af rapporter og vejledninger som Stormrådet tidligere har udgivet. 

Stormrådets fakta om ordninger: Stormrådet har oprettet en faktaside med korte forklaringer af termer og begreber i de tre ordninger. Siden er målrettet pressen til brug for artikler vedrørende Stormrådet.

Rapport om evaluering af stormflods- oversvømmelses- og stormfaldsordningerne (SOS-udvalget): I 2017 udgav Erhvervs- og Vækstministeriet en evalueringsrapport om Stormrådets tre ordninger. Stormrådet bidrog til udarbejdelse af rapporten, og den efterfølgende implementering af lovændringerne.

Artikel om lovændringerne i 2018: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2018 udgivet en artikel som gennemgår, hvilke ændringer der har været til stormflods- og oversvømmelsesordningerne.

Kystdirektoratets højvandsstatistik: Kystdirektoratet udgiver hvert femte år en opdateret højvandsstatistik for de danske kyster. Højvandsstatistikken bruges blandt andet af Stormrådet i forbindelse med erklæring af Stormflod. Højvandsstatistikken angiver hvilken vandstand der udgør en 20-års hændelse langs de enkelte kyststrækninger. 

Danmarks Meteorologiske Institut: DMI varetager beredskab for både den generelle- og lokale varsling om farligt vejr, herunder stormflod. Her kan du finde information om: