Skip navigation

Klag over afgørelsen

Artikel - - Sidst opdateret: 04. juli 2018

Hvis du er utilfreds med afgørelsen fra dit forsikringsselskab, kan du klage til Stormrådet.

Stormrådet behandler klager over afgørelser i oversvømmelsessager

Hvis du ikke er tilfreds med forsikringsselskabets afgørelse i din sag, kan du klage til Stormrådet. Det kan fx være, at du er utilfreds med erstatningens størrelse eller, at forsikringsselskabet har afvist din anmeldelse.

Inden du klager til Stormrådet, skal du skriftligt have forsøgt at få dit forsikringsselskab til at ændre afgørelsen.

Når Stormrådet har modtaget din klage, får dit forsikringsselskab lejlighed til at udtale sig om sagen. Herefter bliver du forelagt forsikringsselskabets eventuelle kommentarer. Du får også lejlighed til at udtale dig om forsikringsselskabets kommentarer. Denne proces gentages, indtil der ikke længere tilføres nyt til sagens oplysning.

Hvis det vurderes, at det er nødvendig med en uvildig taksering, inddrages en af Stormrådet udpeget overtaksator. Stormrådets overtaksator kan besigtige skaden og foretage taksering, eller blot vurdere uenigheder i skadens opgørelse, uden at besigtige skadestedet. Både du og dit forsikringsselskab modtager overtaksators vurdering til kommentarer, eventuelt ad flere omgange, indtil der ikke længere tilføres nyt til sagens oplysning.

Din klage vil herefter blive forelagt Stormrådets klageudvalg. Sager af principiel karakter vil blive forelagt det samlede Stormråd.

Når der er truffet afgørelse i sagen, modtager både du og dit forsikringsselskabet Stormrådets afgørelse. Får du medhold har forsikringsselskabet 30 dage til at efterleve afgørelsen.

Læs vejledningen, inden du bruger en af nedenstående formularer.

Udfyld klageformular i pdf format.

Udfyld klageformular i Excel format.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du klager til Stormrådet, kan du kontakte Stormrådets sekretariat.