Skip navigation

Pressemeddelelser

Se alle pressemeddelelser fra Stormrådet.

 

 

Gå til Undersøgelse af voldsom regn 22. maj og natten til den 23. maj 2014

23. maj 2014

Stormrådet undersøger lige nu i samarbejde med DMI og Naturstyrelsen, om der er områder, som kan være ramt af ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Ændringer i stormflodsloven vedtaget

10. april 2014

Stormflodsloven er i dag ændret, så den i endnu højere grad ligner forsikringsselskabernes praksis, både med hensyn til genhusning, opgørelse og anvendelse af erstatning og fjernelse af skimmelsvamp.

Gå til Forlig om ændringer i stormflods- og oversvømmelsesordningen

26. marts 2014

Der indgået forlig om ændringer i stormflodsloven. Selvrisikoen bliver sat ned, og der bliver mulighed for dækning af udgifter til genhusning.

Gå til Ny praksis for afskrivninger ved stormflod og oversvømmelse

24. februar 2014

Stormrådet har besluttet at ændre sin afskrivningspraksis i forbindelse med opgørelse af bygningsskader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Stormflodsområdet er udvidet

19. februar 2014

Stormrådet har afgjort, at den sydlige del af Ringkøbing Fjord også er en del af stormflodsområdet efter stormen den 5.-6. december 2013.

Gå til Godkend din skadesopgørelse

10. februar 2014

Du kan godkende din skadesopgørelse med forbehold - læs her hvordan.

Gå til Stormrådet: Der var stormfald i december

16. januar 2014

Stormrådet har i dag afgjort, at stormen, der ramte landet den 5. december 2013, har medført stormfald, da omfanget af væltede og knækkede træer i mindst én landsdel oversteg ét års hugst. 

Gå til Stormrådet: Stormflodsområdet er udvidet

19. december 2013

Stormrådet har i dag afgjort, at stormflodsområdet i den vestlige del af Limfjorden er større end det område, der blev afgrænset ved rådets møde d. 10. december 2013.

Gå til Der var stormflod i december

10. december 2013

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i store dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et ekstremt niveau i forbindelse med stormen den 5.-6. december 2013.

Gå til Mulig stormflod den 5.-6. december 2013

06. december 2013

Der har muligvis været stormflod i forbindelse med stormen den 5.-6. december 2013

Gå til Ikke stormfald den 28. oktober 2013

08. november 2013

(Opdateret med tal). Stormen den 28. oktober 2013 medførte en del væltede træer, dog ikke så mange, at der er tale om stormfald.

Gå til Regnhændelse den 8. august 2013

13. august 2013

Det er Naturstyrelsen samlede vurdering, at der med størst sandsynlighed ikke har været vandstande i vandløb og søer i området, der har været over et niveau, der kan forventes at forekomme hvert 20 år.

Gå til Undersøgelse af voldsom regn natten til den 8. august 2013

08. august 2013

Stormrådet undersøger lige nu i samarbejde med DMI og Naturstyrelsen om der er områder, som kan være ramt af ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Ny stormflodsordning i kraft

01. oktober 2012

Den 1. oktober 2012 overtager forsikringsselskaberne behandlingen af stormflodssager, mens Stormrådet bliver klageinstans og skal føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling.

Gå til Umiddelbar vurdering af regnvejrshændelse den 26. august 2012

29. august 2012

Umiddelbar vurdering af regnvejrshændelse den 26. august 2012 i den nordlige del af Århus og på Anholt.

Gå til Undersøgelse af voldsom regn den 26. august 2012

27. august 2012

Stormrådet undersøger lige nu i samarbejde med DMI og Naturstyrelsen om der er områder, som kan være ramt af ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Umiddelbar vurdering af voldsom regn d. 29. og 30. juni 2012

05. juli 2012

Det voldsomme regnvejr, som ramte områderne omkring Svendborg, Nyborg, mellem Odense og Bogense, det sydlige Langeland og Samsø den 29. og 30. juni 2012 har ikke umiddelbart ført til oversvømmelser fra vandløb og søer på grund af ekstreme vandstande.

Gå til Undersøgelse af voldsom regn

03. juli 2012

Undersøgelse af voldsom regn d. 29. og 30. juni 2012: Stormrådet undersøger lige nu i samarbejde med DMI og Naturstyrelsen om der er områder, som kan være ramt af ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Stormrådet: Mulighed for at søge erstatning efter stormflod i december

14. december 2011

Stormrådet har på sit møde den 14. december 2011 afgjort, at der var tale om stormflod i det nordlige Sjælland og i området omkring Limfjorden, da vandstanden i de danske farvande steg i perioden 9. – 11. december 2011.

Gå til Eventuel stormflod efter stormen d. 8.-9. december 2011

12. december 2011

I forlængelse af stormen den 8.- 9. december 2011 er der indløbet meldinger om oversvømmelser fra havet på grund af højvande i perioden 9.-11. december.

Gå til Stormrådet: Mulighed for at søge erstatning efter stormflod i november

01. december 2011

Stormrådet har på sit møde den 1. december 2011 afgjort, at der var tale om stormflod i det nordøstlige Sjælland og i visse områder omkring Limfjorden, da vandstanden i de danske farvande steg i perioden 25. – 28. november

Gå til Eventuel stormflod i forbindelse med stormen den 27.-28. november 2011

29. november 2011

I forbindelse med stormen den 27.-28. november 2011 er der indløbet meldinger om oversvømmelser fra havet.

Gå til Oversvømmelse fra søer og vandløb 14.-18. august 2010

31. oktober 2011

Stormrådet har indledt behandlingen af de første sager om erstatning for skader forårsaget af versvømmelse fra søer og vandløb.

Gå til Årsberetning 2008-2009

31. oktober 2011

Nyhed af 30. oktober 2009 Stormrådets årsberetning 2008/2009

Gå til Er du parat til Stormflod?

31. oktober 2011

Med oktober måned begynder sæsonen for storme i Danmark, og dermed stiger risikoen for at blive ramt af  stormflod. 

Dybdemåler