Skip navigation

Regler og vejledninger

Her finder du vores dækningsvejledning med information om, hvordan du kan opnå dækning for skader efter stormflod og oversvømmelse. Du kan læse endnu mere om reglerne i vores FAQ og dykke ned i de afgørelser, som Stormrådet har truffet ved klager over forsikringsselskaber. 

 

Regler om stormflod, oversvømmelse og stormfald

Gældende regler for behandling af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldssager.


Afgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager.


FAQ / infobank

Her kan du læse svar på de mest stillede spørgsmål om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.


Dækningsvejledning

I hvilket omfang og på hvilken måde, du kan opnå dækning for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.