Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelse:

 

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af skade da der ikke var årsagssammenhæng mellem stormflod og skade.

20. september 2019

Stormrådet gav ikke medhold i klage vedrørende afvisning af erstatning for skade på rørledning og pumpehus.

Gå til Ikke medhold i klage over fastsættelse af skadegraden

20. september 2019

Stormrådet gav ikke medhold i klage vedrørende beregningen af skadegraden.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af dækning af omkostninger i forbindelse med forebyggende foranstaltninger.

16. august 2019

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af omkostninger vedrørende forebyggende foranstaltninger i forbindelse med stormflod, uden skade til følge.

Gå til Delvist medhold i klage over yderligere erstatning

20. juli 2018

Stormrådet gav skadelidte delvist medhold i klage over skadesopgørelsen og forhøjede erstatningen på flere punkter.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af totalskade og skader på brændeovn.

20. juli 2018

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af totalskade og skader på brændeovn.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af skader på køkkeninventar og køkkenbordplade

20. juli 2018

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af skader på køkkeninventar og køkkenbordplade, da der var tale om en indirekte skade.

Gå til Erstatning for udgifter til genhusning

19. juli 2018

Stormrådet gav skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets fastsættelse af genhusningsperioden.

Gå til Erstatning for eget arbejde og ekstrafundering af udestue

19. juli 2018

Stormrådet har givet skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning af skadelidtes timer til eget arbejde med udbedring af haveanlæg og at dække udgifter til ekstrafundering af udestue.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af skader på ejendom beliggende udenfor dige

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på ejendom beliggende udenfor dige.

Gå til Ikke medhold i klage over manglende dækning af sokkel

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på sokkel.