Skip navigation

Ikke medhold i klage over afvisning af skader på ejendom beliggende udenfor dige

Sag

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på ejendom beliggende udenfor dige.

Skadelidte klagede over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på ejendom, fordi ejendommen er beliggende udenfor et dige. Stormrådet stadfæstede forsikringsselskabets afgørelse, da ejendommen er placeret på vandsiden af et dige og derfor er undtaget fra erstatning, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 2, nr. 6.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 17/05566

Lovgrundlag:§ 4, stk. 2

Stak papirer