Skip navigation

Ikke medhold i klage over manglende dækning af sokkel

Sag

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på sokkel.

Skadelidte klagede over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på sokkel. Stormrådet stadfæstede forsikringsselskabets afgørelse, da visse af skaderne på soklen ikke var opstået i forbindelse med stormfloden, og da de resterende skader var indirekte skader som er undtaget fra erstatning, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 1.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 17/04918

Lovgrundlag:§ 4, stk. 1

Stak papirer