Skip navigation

Erstatning for eget arbejde og ekstrafundering af udestue

Sag

Stormrådet har givet skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning af skadelidtes timer til eget arbejde med udbedring af haveanlæg og at dække udgifter til ekstrafundering af udestue.

Skadelidte klagede over, at forsikringsselskabet afviste at dække skadelidtes eget arbejde med nivellering af grunden i forbindelse med dækningsberettiget udbedring af haveanlæg og udgifter til ekstrafundering af udestue. Forsikringsselskabet var af den opfattelse af skadelidtes eget arbejde var inkluderet i entreprenørs tilbud, og at udestuens fundament ikke var normalfunderet, hvorfor der ikke kunne erstattes udgifter til ekstrafundering af udestue. Stormrådet valgte at omstøde forsikringsselskabets afgørelse på baggrund af overtaksators vurdering af, at fundamentet levede op til byggereglementet på tidspunktet for udestuens opførelse. Endvidere afgjorde Stormrådet, at skadelidtes eget arbejde alene var en følge af, at forsikringsselskabet i første omgang afviste dækning af udbedring af haveanlæg. Da udbedring af haveanlægget var dækningsberettiget, skal skadelidte ligeledes have erstattet timer til eget arbejde.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 18/05063

Lovgrundlag:§ 4, stk. 2

Stak papirer