Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelse:

 

Gå til Ikke erstatning for skader på kystbeskyttelse

15. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på kystbeskyttelse.

Gå til Ikke erstatning for sætningsskader

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække sætningsskader.

Gå til Ikke krav på forhøjet opgørelse og yderligere udgifter til opmagasinering

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at forhøje skadesopgørelsen og udgifter til opmagasinering.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til byggerådgivning

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til byggerådgivning

Gå til Ikke medhold i at den første skadesopgørelse skulle lægges til grund for sagen

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at lægge den første skadesopgørelse til grund for afgørelsen af sagen.

Gå til Ikke erstatning for løsrøre placeret i kælder

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på løsøre placeret i kælder.

Gå til Ikke erstatning for bortskaffelse af olietank

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til bortskaffelse af olietank.

Gå til Ikke totalskadeerstatning, da udbedring påbegyndt

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at tildele totalskadeerstatning.

Gå til Delvis medhold i klage over skadesopgørelsen

11. marts 2016

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen.

Gå til Ikke erstatning til merudgifter for opførelse af nyt hus med helårsstatus

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække merudgifter for opførelse af nyt hus med helårsstatus.