Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelse:

 

Gå til Ikke erstatning til merudgifter for opførelse af nyt hus med helårsstatus

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække merudgifter for opførelse af nyt hus med helårsstatus.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til rådgivning

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til rådgivning.

Gå til Ikke dobbelt erstatning for hårde hvidevarer og brændeovn

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække dobbelt udgifter til hårde hvidevarer og brændeovn.

Gå til Ikke erstatning for hus beliggende udenfor erklæret stormflodsområde

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på hus.

Gå til Ikke totalskadeerstatning

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at tildele skadelidte totalskadeerstatning.

Gå til Ikke erstatning for opmagasinering af indbo fra sommerhus

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til opmagasinering af indbo fra sommerhus.

Gå til Ikke erstatning til forhøjelse af husets fundament

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til at forhøjelse af husets fundament.

Gå til Delvis medhold i klage over skadeopgørelse

11. marts 2016

Stormrådet gav skadelidte delvis medhold i klage over forsikringsselskabets skadesopgørelse.

Gå til Ikke erstatning for ekstraarbejde vedrørende el og vvs

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække ekstra udgifter til el og vvs arbejde.

Gå til Delvis tilbagebetaling af erstatningsbeløb

11. marts 2016

Stormrådet gav delvis medhold i en klage over forsikringsselskabets krav om tilbagebetaling af for meget erstatning.