Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelse:

 

Gå til Ikke erstatning for skader på kystsikring

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader på kystsikring med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Ikke erstatning for skader på kystsikring, jord og trappe

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på kystsikring, jord og trappe med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Ikke erstatning for skader på vej

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på vej med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Erstatning for løsøre placeret i carport

25. februar 2016

Stormrådet gav skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på løsøre placeret i carport.

Gå til Ikke erstatning for skader på skræntfodsbeskyttelse

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på skræntfodsbeskyttelse, med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Ikke erstatning for skader på vej, grund og trappe

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på vej, grund og trappe er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til manglende bygningsforsikring og negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Ikke erstatning for skader på sommerhus beliggende uden for dige

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på sommerhus beliggende uden for dige er dækket af stormflodsordningen.

Gå til Ikke krav på erstatning efter reglerne om totalskade

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af, at skadelidte kunne få tildelt totalskadeerstatning da skadesgradsprocenten var under 50 %.

Gå til Ikke erstatning for skader på løsøre i underetage

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på løsøre placeret i rum under terræn med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter løsøre i rum under terræn er undtaget dækning efter stormflodsordningen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til oprydning af have

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af, at udgifter til oprydning i have er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter skader på haveanlæg ikke er omfattet.