Skip navigation

Dækningsvejledning ved skader efter stormflod og oversvømmelse

I denne dækningsvejledning kan du læse om, i hvilket omfang og på hvilken måde, du kan opnå dækning for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. 

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Stormrådet og Forsikring & Pension.

Dækningsvejledning (pdf).