Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningerne, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelsesdato:

 

Gå til Ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om ikke at udbetale resterende erstatning.

01. marts 2021

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om, at der ikke kan udbetales yderligere af resterstatningen, før rækkevidden og gyldigheden af den transporterklæring, som klager havde afgivet til entreprenøren, og størrelsen af eventuelle erstatningskrav var afklaret.

Gå til Ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om fortsat dækning af genhusningsudgifter

01. marts 2021

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om genhusning- Stormrådet vurderede, en genhusningsperiode på 3-4 måneder havde været rimelig til at genoprette skaderne på den beskadigede bygning. Der var ikke grundlag for at forlænge perioden.

Gå til Delvis medhold i klage over forsikringsselskabets langsommelige sagsbehandling

01. marts 2021

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets samlede sagsbehandling af en stormflodssag. Sagsbehandlingen havde samlet set har været for langsom. Stormrådet havde ikke mulighed for at afgøre om selskabet har pådraget sig et erstatningsansvar i relation til den langsommelige sagsbehandling. Der var ikke grundlag for at fastslå, at en taksator havde været inhabil i forbindelse med sin involvering i sagen, og at Stormrådet fandt, at det ikke kunne yde erstatning for renteudgifter, udgifter til advokatbistand og opmagasinering af møbler.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af skade da der ikke var årsagssammenhæng mellem stormflod og skade.

20. september 2019

Stormrådet gav ikke medhold i klage vedrørende afvisning af erstatning for skade på rørledning og pumpehus.

Gå til Ikke medhold i klage over fastsættelse af skadegraden

20. september 2019

Stormrådet gav ikke medhold i klage vedrørende beregningen af skadegraden.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af dækning af omkostninger i forbindelse med forebyggende foranstaltninger.

16. august 2019

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af omkostninger vedrørende forebyggende foranstaltninger i forbindelse med stormflod, uden skade til følge.

Gå til Delvist medhold i klage over yderligere erstatning

20. juli 2018

Stormrådet gav skadelidte delvist medhold i klage over skadesopgørelsen og forhøjede erstatningen på flere punkter.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af totalskade og skader på brændeovn.

20. juli 2018

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af totalskade og skader på brændeovn.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af skader på køkkeninventar og køkkenbordplade

20. juli 2018

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af skader på køkkeninventar og køkkenbordplade, da der var tale om en indirekte skade.

Gå til Erstatning for udgifter til genhusning

19. juli 2018

Stormrådet gav skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets fastsættelse af genhusningsperioden.