Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningerne, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelsesdato:

 

Gå til Erstatning for eget arbejde og ekstrafundering af udestue

19. juli 2018

Stormrådet har givet skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning af skadelidtes timer til eget arbejde med udbedring af haveanlæg og at dække udgifter til ekstrafundering af udestue.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af skader på ejendom beliggende udenfor dige

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på ejendom beliggende udenfor dige.

Gå til Ikke medhold i klage over manglende dækning af sokkel

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på sokkel.

Gå til Ikke medhold i klage over manglende dækning af el-standere

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på el-standere på bådebro.

Gå til Ikke medhold i klage over manglende dækning af port

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på port.

Gå til Delvis medhold i klage over skadesopgørelse og sagsbehandling samt nedsættelse af erstatning

07. juni 2017

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelse og over forsikringsselskabets sagsbehandling. Stormrådet nedsatte også den af forsikringsselskabet tilkendte erstatning, da skadelidtes ejendom var værdiforringet inden stormfloden.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af totalskadeerstatning

07. juni 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende totalskadeerstatning.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af at behandle stormflodsskade.

24. maj 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at behandle skadelidtes stormflodsskade, fordi skaden var anmeldt for sent.

Gå til Ikke medhold i klage over manglende dækning af swimmingpool

24. maj 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på swimmingpool.

Gå til Ikke medhold i klage over manglende dækning af flisebelægning

24. maj 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på flisebelægning.